TFP Sp. z o. o.
Aleja Stanów Zjednoczonych 61
04-028 Warszawa

NIP 113 24 66 919
REGON 015612094

biuro@t-f-p.pl
+48 22 810 92 79
+48 887 885 525

TFP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000192808, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych, reprezentowaną przez zarząd w składzie: Andrzej Papis - Prezes zarządu, Maciej Sowiński - Członek Zarządu
TFP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000192808, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych, reprezentowaną przez zarząd w składzie: Andrzej Papis - Prezes Zarządu, Maciej Sowiński - Członek Zarządu

Jeśli masz gotowy wspaniały, oryginalny scenariusz serialu, filmu albo programu telewizyjnego, to wyślij go nam do przeczytania na adres biuro@t-f-p.pl z tytułem „oferta scenariuszowa”. Preferujemy utwory komediowe, sensacyjne, współczesne.