film

Historie pełne emocji, dopracowane artystycznie i różnorodne gatunkowo - takie filmy chcemy tworzyć. Nasz fabularny debiut producencki, „Za niebieskimi drzwiami”, film dla młodego widza i widowni familijnej, został świetnie odebrany zarówno przez widzów, jak i krytyków, osiągając rekordową frekwencję wśród rodzimych produkcji familijnych.