film

Historie pełne emocji, dopracowane artystycznie i różnorodne gatunkowo - takie filmy chcemy tworzyć. Nasz debiut fabularny „Za niebieskimi drzwiami”, został świetnie odebrany zarówno przez widzów, jak i krytyków, osiągając rekordową frekwencję wśród rodzimych produkcji familijnych. Kolejna produkcja - „Narzeczony na niby” w reżyserii Bartka Prokopowicza - uzyskała wynik ponad 1 100 000 widzów.